click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
Mijn locatie Fullscreen Prev Next
Geavanceerd zoeken
we found 0 results

Your search results

Vergunning
 Vg:  vergunning uitgereikt
 Gvg:  geen vergunning uitgereikt
 Vgnk:  vergunning niet beschikbaar
 Planologische bestemming
 Wg:  woongebied
 Wche  woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde
 Wp:  woonpark
Wug:  woonuitbreidingsgebied
 Ibg:  industriegebied
 Iab:  industriegebied voor ambachtelijke bedrijven
 Gdr:  gebied voor dagrecreatie
 Gvr:  gebied voor verblijfsrecreatie
 Ag:  agrarisch gebied
 Lwag:  landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 Bg:  bosgebied
 Ng:  natuurgebied
 Nr:  natuurreservaat
 Pg:  parkgebied
 Sbnb:  stedenbouwkundige bestemming niet beschikbaar
 Dagvaarding
 Dv:  dagvaarding uitgebracht
 Gdv:  geen dagvaarding uitgebracht
 Dnb:  dagvaarding niet beschikbaar
 Voorkooprecht
 Vkr:  voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
 Gvkr:  geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
 Vkrnb:  voorkooprecht niet beschikbaar
 Verkavelingsvergunning
 Vv:  verkavelingsvergunning
 Gvv:  geen verkavelingsvergunning
 Vvnb:  verkavelingsvergunning niet beschikbaar
 Omschrijving Voorwaarden/opmerkingen
 Registratierechten – Bij de aankoop van een onroerend goed bedragen de betalen registratierechten 10%.
– Bij de aankoop van een ‘bescheiden’ woning kan van een verminderd registratierecht van 5% genoten worden. 1) geen andere woning in België in volle of in blote eigendom bezitten;2) het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die u en uw eventuele partner in gemeenschap bezitten mag niet hoger zijn dan:* € 745 als u niet meer dan 2 kinderen ten laste heeft;* € 845 als u 3 of 4 kinderen ten laste heeft;

* € 945 als u 5 of 6 kinderen ten laste heeft;

* € 1.045 als u meer dan 6 kinderen ten laste heeft

3) binnen de 3 jaar gedomicilieerd zijn op het adres van de aangekochte woning en er dan gedurende minstens 3 jaar blijven wonen.

 – Bij de aankoop van een bouwgrond moet men 10% registratierechten betalen.
 Meeneembaarheid De op een wederverkochte woning/hoofdverblijfplaats betaalde registratierechten kunnen in mindering worden gebracht van de registratierechten verschuldigd op een nieuwe woning.  1) tussen verkoop van de oude woning en aankoop van de nieuwe woning, in welke volgorde ook, mag niet meer dan 2 jaar verlopen (5 jaar indien de nieuwe aankoop een bouwgrond is).
Meeneembaarheid door verrekeningIn het geval de oude woning/hoofdverblijfplaats verkocht wordt voor de aankoop van de nieuwe woning/hoofdverblijfplaats. Opm: Beperkt tot een maximum van € 12.500
Meeneembaarheid door teruggaveIn het geval de oude woning/hoofdverblijfplaats verkocht wordt na de aankoop van de nieuwe woning/hoofdverblijfplaats.  Opm: Beperkt tot een maximum van € 12.500